Ford Transit

Du nauji automobiliai Jonavos rajono socialinių paslaugų centrui

Džiaugiamės galėdami prisidėti prie Jonavos rajono socialinių paslaugų centrų paslaugų gerinimo, kurių tikslas- teikti kokybiškas, prieinamas socialines paslaugas visiems savivaldybės gyventojams, priklausantiems socialinės rizikos ar/ir atskirties grupėms, užtikrinant jų pilnavertį dalyvavimą visuomeniniame gyvenime. Tikimės, kad šie naujieji „Ford Transit“ automobiliai ne tik palengvins neįgaliųjų pervežimą, bet ir užtikrins jų saugumą bei komfortą kelionės metu. Automobiliuose sumontuoti pasaulinio lyderio „AMF-Bruns“ produktai....